Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Finance, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Úvod do terénní sociální práce - brožura

Vyhledávání:


Úvod do terénní sociální práce - brožura

1.1.2003
kolektiv autorů


  Text božury ke stažení - pro Word, v archivu zip (57kB)
  Text božury v pdf - vhodný k tisku (523kB)
  Titulní stránka brožury (70kB)

Sborník příspěvků k terénní sociální práci byl sestaven romským střediskem Drom v Brně v rámci letošní vládní kampaně proti rasismu. Jednotliví autoři se zde vyjadřují k perspektivě tohoto druhu přístupu k řešení problémů a strastí nejodmítanější společenské skupiny u nás, chudých z romské komunity.

Rada vlády pro záležitosti romské komunity uskutečňuje již třetím rokem (od podzimu2000) program zaměstnávající u okresních úřadů a obcí terénní sociální pracovníky pro romské komunity. Bude v něm pokračovat i v roce příštím a snad se v dohledné době z této práce stane standardní sociální služba. Nezastupitelná je role nevládních organizací, působících většinou v těch nejzoufalejších lokalitách, a jejich terénních sociálních programů.

Pokud chudoba začne mít etnický charakter, pak sítě sociální péče státu mohou být stěží
nastaveny tak, aby zachycovaly tento typ sociálního propadu. I za protrženou síť však lze natáhnout pomocnou ruku těm, kteří si sami nemohou pomoci. Nekvalifikovaná pomoc však může ztížit další možnosti komunikace pro všechny zainteresované v odstraňování sociálního vyloučení, prostorového vytěsňování a segregace. Snažme se proto vytvořit takovou strategii terénní sociální práce, která umožní bezpečný seskok z bortících se''domů hrůzy, Bronxů a Mexik“ těm, kteří již dlouho padají. Snad k tomu mohou přispěti články tohoto sborníku.

Roman Krištof
tajemník Rady vlády pro záležitosti romské komunity

--------------------------------------------------------------------------------------

Brožura přináší základní informace o terénní sociální práci a možnostech jejího využití v České republice. Lidé, kteří se prakticky i teoreticky zabývají prací v sociálně marginalizovaných komunitách se zamýšlejí nad jejich vznikem, přenosem kulturních stereotypů z jedné generace na druhou a pomocí lidem handicapovaným sociálně znevýhodněným prostředím.

Mgr. Štěpán Moravec se zaměřuje na sociálně vyloučené lokality ve světovém kontextu a na konkrétní východiska pro terénní sociální práci v českých podmínkách. Bere v potaz jak pohled ''zevnitř“, tak obvyklé představy o využívání sociálního systému a častý problém institucionální diskriminace.

Ing. Karel Novák představuje Lewisovu teorii ''kultury chudoby“, která umožňuje pochopení kořenů sociálního vyloučení jako východisko pro systematickou sociální práci.Ing. Petr Víšek se zabývá problémem vytěsňování sociálně slabé části romské minority z bytů, vytvářením romských enkláv a ghett včetně důsledků tohoto procesu z právního a urbanistického hlediska. Možnost, jak tento proces zvrátit vidí ve vhodné sociální pomoci včetně soustavné terénní sociální práce.

David Beňák, DiS. se zabývá především finančním zabezpečením celého programu. Stručně popisuje modely terénní sociální práce a jejich praktické využití pro obce a města a uvádí přehled finančních prostředků, kterými je program podporován.

Mgr. Laďka Češková vychází z předpokladu, že pro kompetentní vykonávání terénní sociální práce není nezbytně nutné odborné střední či vyšší vzdělání, jako spíše schopnost zorientovat se v pravidlech komunikace v prostředí ohroženém sociální vyloučeností. Shrnuje kritéria pro výběr terénních sociálních pracovníků, stejně jako možnosti jejich dalšího vzdělávání formou přednášek a seminářů.

Bc. Ivana Panagopulu Nesétová podrobně vysvětluje, čím se terénní sociální pracovník konkrétně zabývá a jak se liší od ostatních sociálních pracovníků. Popisuje jeho činnosti z pohledu vedení města a zmiňuje základní pravidla, kterými by se měl při své práci řídit.PhDr. Michal Kročil hovoří o praktické stránce terénní sociální práce, konkrétně o předpokladech úspěšné komunikace mezi klienty a institucemi. Zdůrazňuje nenahraditelnost funkce terénního sociálního pracovníka a její výhody pro obě zainteresované strany.

Na závěr brožury je uvedeno několik případů, k jejich zdárnému vyřešení přispěl terénní sociální pracovník. Zobecňující právní analýzy k nim zpracovali Kristýna Kabelová a Marek Dolejš.

  Text božury ke stažení - pro Word, v archivu zip (57kB)
  Text božury v pdf - vhodný k tisku (523kB)
  Titulní stránka brožury (70kB)

Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Úvod do terénní sociální práce - brožura (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu