Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Finance, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Přihlášky do kurzů pro TSP na rok 2003 (uzávěrka 25. dubna)

Vyhledávání:


Přihlášky do kurzů pro TSP na rok 2003 (uzávěrka 25. dubna)

7.4.2003
Laďka Češková


  Informace o kurzech TSP 2003 (36 kB)
  Přihláška na kurzy TSP 2003 (32 kB)
  Výukové schéma kurzů TSP 2003 (27 kB)

Vážení přátelé,

brněnský Drom s finanční podporou vlády ČR a ve spolupráci s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity zahajuje DVOUSTUPŇOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY. Je určen všem, kdo pracují na pozici terénního sociálního pracovníka (dále jen TSP) v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru a dosud se nezúčastnili podobného školení.

O vzdělávacím programu
Program připravuje stejný organizační tým již 3. rokem a dosud jej absolvovalo 98 terénních sociálních pracovníků. Vzdělávací program se dělí na dvě nedělitelné části: 1. a 2. cyklus. První je zaměřen především na osvojení teoretického minima potřebného k vykonávání práce TSP, druhý cyklus na získání praktických dovedností z několika oborů. Kromě výše uvedeného získá absolvent kontakty na lektory i na ostatní kolegy TSP, možnost navázat s nimi spolupráci při řešení náročnějších kauz či aktivit většího rozsahu, informace o metodách terénní sociální práce a způsobu vedení dokumentace, aktuální informace z oboru terénní sociální práce a studijní materiály zpracované lektory – profesionály ve svém oboru. Výukové schéma obou cyklů uvádíme v příloze.

Dvoustupňový vzdělávací program je akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem 13122/2003-25/32.

Výběr účastníků
Programu se může zúčastnit maximálně 30 TSP. Přednostně budou přijímáni ti, kdo pracují jako TSP na plný úvazek. Důležitou roli bude hrát též udržitelnost, především zájem zaměstnavatelů na dlouhodobé spolupráci s terénním sociálním pracovníkem a jeho podpora v dalším vzdělávání, případně počet zájemců z jedné organizace. Dosavadní vzdělání TSP, délka praxe, věk, národnost ani pohlaví nehrají při výběru účastníků žádnou roli.

Certifikát
Všichni účastníci vzdělávacího programu, kteří absolvují potřebný počet hodin (viz dále), se budou moci zúčastnit závěrečných zkoušek před odbornou komisí. Součástí zkoušek je písemný test a ústní pohovor, na něž budou účastníci systematicky připravováni v průběhu kursu. Každý, kdo se zúčastní závěrečných zkoušek, obdrží certifikát jako doklad o absolvování.

Termíny
1. cyklus programu
12. – 16.5.2003
26. – 30.5.2003

2. cyklus programu
9. – 12.6.2003
23. – 26.6.2003
8. – 11.9.2003
22. – 25.9.2003
6. – 9.10.2003
20. – 23.10.2003
3. – 6.11.2003
18. – 21.11.2003

Závěrečné zkoušky: 3.12.2003


Každý účastník musí povinně absolvovat celý 1. cyklus a nejméně 6 setkání v druhém cyklu. V případě nedodržení této podmínky, nebude účastníkovi umožněno pokračovat ve vzdělávacím programu ani se účastnit závěrečných zkoušek.


Finanční podmínky
Celý tento program je hrazen z prostředků vlády ČR a pro účastníky je tedy úplně zdarma. Organizátor zajišťuje ubytování, stravování (3 x denně), pronájem učebních prostor, výuku, studijní materiály, setkání s hosty, závěrečné zkoušky.

Přihlášení
V případě zájmu o účast ve vzdělávacím programu vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zašlete neprodleně na uvedenou adresu. Do konce dubna Vás budeme telefonicky informovat, zda jste do vzdělávacího programu přijati.

1. setkání
Proběhne od 12. do 16. května 2003 v hotelu Grunt, Vysocká 62, Žďár nad Sázavou. V pondělí 12.5. začínáme v 18.00 hodin (večeří), v pátek končíme ve 12.00 hodin (obědem). Ubytování je zajištěno ve dvou-čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením, stravování formou plné penze.

Doprava
Hromadnou dopravou: z vlakového a autobusového nádraží autobusem číslo 2 do zastávky „Vysočany – Vnitřní“. Autobus jede 1x za hodinu, jízda trvá cca 12 minut a lístky v ceně 6,- Kč se kupují přímo u řidiče. Po vystoupení z autobusu je nutné se vrátit cca 20 metrů zpět a odbočit doleva do kopce po silnici vedoucí z města. Hotel Grunt je poslední v řadě domů po levé straně silnice. Pečlivě uschovejte jízdenky – na jejich základě Vám v pátek bude vyplacena dvojnásobná částka na úhradu zpáteční cesty.

Autem: je nutné dostat se na hlavní průtahovku městem a u nepřehlédnutelné prodejny Ford odbočit na ulici Vysocká. Potom po výpadovce z města směrem na Sněžno a Poličku a na konci města je po levé straně hotel Grunt. Parkování v areálu hotelu zajištěno. Pozor: každému, kdo jede autem, bude hrazena doprava ve stejné výši, jakou by zaplatil za cestu hromadnou dopravou. Příklad: Cesta vlakem z Prahy do Žďáru stojí cca 200,- Kč. Tomu, kdo by jel z Prahy do Žďáru autem, vyplatíme na konci setkání 200,- za cestu do Žďáru + 200,- Kč na zpáteční cestu.V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám podáme doplňující informace.

Kytary, housle a další hudební nástroje jsou vítány. Těšíme se na viděnou!

Za organizační tým

Laďka Češková
ředitelka vzdělávacích programů


DVOUSTUPŇOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
Výukové schéma

Každý účastník musí absolvovat celý 1. cyklus, 2 povinná setkání z 2. cyklu a 4 výběrová setkání.

1. cyklus
12.- 16.5.2003 - povinné
Metody práce v pomáhající profesi
Působnost úřadů práce
Terénní sociální práce
Státní systém sociální péče
Systém státní správy a samosprávy

26. – 30.5.2003 - povinné
Vybrané kapitoly z práva
Školský systém v ČR
Sociálně patologické jevy (drogové závislosti)
Terénní sociální práce
___________________________________________________________________________________
2. cyklus
9.- 12.6.2003 – povinné
Vybrané kapitoly z práva
Terénní sociální práce

23. – 26.6. 2003 – výběrové
Komunikační dovednosti
Terénní sociální práce

8. – 11.9.2003 – výběrové
Sociálně patologické jevy (komerčně sexuální zneužívání dětí)
Terénní sociální práce

22. – 25.9.2003 – výběrové
Sociálně patologické jevy (gamblerství, lichva)
Terénní sociální práce

6. – 9.10.2003 – výběrové
Zaměstnanostní projekty
Neziskové organizace
Terénní sociální práce

20. – 23.10.2003 – povinné
Vybrané kapitoly z práva
Terénní sociální práce

3.- 6.11.2003 – výběrové
Komunikace s médii, prezentace práce
Terénní sociální práce

18. – 21.11.2003 – výběrové
Spolupráce TSP s policií
Terénní sociální práce

Přihláška

Závazně se tímto přihlašuji do dvoustupňového vzdělávacího programu pro TSP.

jméno

zaměstnavatel

ulice

PSČ + obec

jméno nadřízeného

telefon do práce

mobilní telefon

podpis


Vyplní zaměstnavatel:

Kdy jste zavedli pozici terénního sociálního pracovníka (dále jen TSP)?

1998 1999 2000 2001 2002 2003


Z jakých prostředků je hrazen plat a provozní náklady TSP?

rozpočet obce granty státní dotace jiné (prosím doplňte)


Je váš úřad (společnost) ochoten platit TSP i v dalších letech?

ano ne pouze za předpokladu, že obdržíme státní dotace
___________________________________________________________________________________

Přihlášku odešlete nejpozději 25.4.2003 jedním z následujících způsobů

mailem:
ceskova.drom@seznam.cz

faxem:
545 574 346

poštou:
Laďka Češková
Drom o.p.s.
Štítného 11
130 00 Praha 3

  Informace o kurzech TSP 2003 (36 kB)
  Přihláška na kurzy TSP 2003 (32 kB)
  Výukové schéma kurzů TSP 2003 (27 kB)

Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Přihlášky do kurzů pro TSP na rok 2003 (uzávěrka 25. dubna) (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu