Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Finance, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Workshop - projekty sociálního bydlení

Vyhledávání:


Workshop - projekty sociálního bydlení

21.5.2003
Marek Veselý


  Pozvánka na workshop (29 kB)
  Přihláška na workshop (33 kB)
  Projekt Střecha nad hlavou (77 kB)

Workshop PROJEKTY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ konaný v rámci projektu Střecha nad hlavou (www.vitkov.net)

Situace:

V důsledku řady příčin dochází v České republice k znepokojivému nárůstu počtu lidí, kteří si z důvodu nepříznivých životních okolností či vlastním zaviněním nemohou či nejsou schopni zajistit odpovídající bydlení. Jejich složitou situaci pomáhají řešit především církevní a nevládní instituce jako jsou Katolická Charita, Diakonie, Naděje, Armáda spásy, Elim, Nový prostor a další. Sít' ubytovacích zařízení, provozovaných většinou z těchto organizací, je však již delší dobu nedostačující. V případech, kdy o bydlení přicházejí celé rodiny, dochází často k jejich rozpadu - zmíněná zařízení obvykle poskytují služby jen vymezené cílové skupině klientů (matky s dětmi, dospělí muži). Tento jev se zvlášť negativně projevuje v romských komunitách, v nichž často vede k rozpadu nejen rodin, ale celých tradičních společenství. Sociální, ekonomické i morální důsledky tohoto procesu, byt' na první pohled nezřetelné, jsou destruktivní jak pro postižené, tak pro celou společnost. Nekoncepčnost bytové politiky řady měst a obcí vede bohužel k tomu, že se počet takto postižených lidí postupně zvyšuje a tím narůstá sociální napětí.

Tento proces lze ilustrovat na případě valašského města Rožnov pod Radhoštěm (www.roznov.cz).
V důsledku bytové politiky města (podceňující sociální práci s nespolehlivými nájemníky, rezignující na možnost aktivního předcházení neplatičství aj.) zde přišlo během zhruba dvou let o bydlení asi 150 lidí, z toho téměř 40 dětí. Sedmdesátka z takto postižených obyvatel byli Romové. Městu schází sociální zařízení, v němž by tito lidé našli útočiště, mnozí z nich proto skončili v azylových domech a ubytovnách okolních měst, část vystěhovaných odešla za příbuznými v Čechách, jiní na Slovensko do osad, kde jsou životní podmínky pro průměrného Čecha nepředstavitelné. Další rodiny zkoušely štěstí v zahraničí, několik dětí se ocitlo v dětských domovech po celé severní Moravě. A jiní skončili jako skuteční bezdomovci na ulici. Výsledkem je další sociální propad postižených lidí, rozpad rodin, export problému, který vznikl v Rožnově, do jiných měst a obcí. Mnozí z vystěhovaní přitom svou současnou situaci chápe jako přechodnou, chtějí se vrátit domů a jsou odhodláni k tomu aktivně přispět svou prací. V Rožnově se narodili, mají zde své příbuzné, své kořeny...


Cíl projektu:

Cílem projektu Střecha nad hlavou je přispět k diskusi o závažném společenském problému, kterým sociální vylučování a ztráta bydlení jsou, předat zkušenosti z již realizovaných projektů sociálního bydlení a podpořit vznik projektů nových s důrazem na aktivní zapojení budoucích obyvatel, spolupráci více partnerů a zajištění udržitelnosti projektů. Přinese rovněž informace o možnostech finančních zdrojů pro takovéto projekty.

Výtěžek benefičního koncertu je určen na podporu projektu sociálního bydlení v Rožnově pod Radhoštěm, řešícího situaci lidí, kteří zde přišli o střechu nad hlavou. Prvním z již zajištěných vkladů do projektu je bezplatné vypracování architektonické studie a stavební části projektu (do fáze územního a stavebního řízení) v hodnotě cca 100 000,- Kč od pražské architektonické firmy.

V případě úspěšné realizace může projekt posloužit jako příklad projektům v dalších ohrožených lokalitách po celé ČR.Workshop
Projekty sociálního bydlení
(6. 6., 10:00 – 16:00, Praha – Magistrát)

Workshop je otevřenou diskusí, jejímž cílem je:
- pojmenovat základní příčiny sociálního vylučování a následné ztráty bydlení,
- představit úspěšné projekty sociálního bydlení s důrazem na účast více partnerů (státu, místních samospráv, nevládních neziskových organizací), aktivní zapojení budoucích obyvatel a na zajištění udržitelnosti těchto projektů,
- podpořit vznik projektů nových, informovat o možnostech finančních zdrojů pro takovéto projekty.
Workshopu se zúčastní představitelé státní správy, samospráv, nestátních neziskových organizací, terénní sociální pracovníci i řešitelé úspěšných projektů sociálního bydlení.

Účast:
Jan Jařab, zmocněnec pro lidská práva Vlády ČR
Věra Pelíšková, Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor bytové politiky
Helena Balabánová, Krajský úřad Moravskoslezský, romská koordinátorka
Eva Richtrová, MÚ Frýdek Místek, starostka
Jaroslava Jones, Nadace Civilia, ředitelka
Karel Holomek, Společenství Romů na Moravě, předseda
Kumar Vishwanathan, o. s. Vzájemné soužití, předseda
Jan Černý, spol. Člověk v tísni při ČT, ředitel terénních programů
Ruud de Boer, Habitat for Humanity Int, programový koordinátor - Slovensko
a další. Předpokládaná účast cca 150 lidí.

Koncert pro lidi bez domova
(6. 6., 18:00, Praha – Národní památník na Vítkově)
Na koncertě vystoupí: Věra Bílá, Plastic People of the Universe, Colorfactory, Svatopluk Karásek a Pozdravpámbu, Oldřich Janota, Vlastimil Třešňák, Džas lačhe dromenca, Kandrači, Spytihněv, Romdisk aj.

Koncert je vystoupením hudebních skupin a jednotlivců, kteří chtějí podpořit záměr celého projektu Střecha nad hlavou. Je viditelnějším a hlasitějším doplňkem workshopu. Mediální prezentací se zaměří na mladší publikum a na všechny lidi, slyšící na sociální témata. Koncert se uskuteční v unikátním prostředí Národního památníku na Vítkově a jeho okolí. Již od začátku 90. let probíhá diskuse o tom, jak revitalizovat a smysluplně oživt vrch Vítkov a doposud veřejnosti nepřístupný Národní památník. Koncert Střecha nad hlavou, který má pomoci lidem bez domova, se tak paradoxně uskuteční na místě, kde naopak stojí dům (chrám) bez lidí a upozorní tak na kauzu Vítkova. Navíc právě v přilehlém okolí (Karlín a Žižkov) jsou místa, kde je problém sociálně vyloučených lidí a bezdomovectví aktuální. Památník bude v průběhu akce výjimečně otevřen veřejnosti. Jako doprovod koncertu se uskuteční projekce filmů o historii Vítkova a filmů z archívu festivalu One World –
Jeden svět společnosti Člověk v tísni při ČT a interaktivní prezentace fotografií a dalších materiálů souvisejících s tématem projektu.

Výtěžek koncertu podpoří zahájení projektu sociálního bydlení v Rožnově pod Radhoštěm.

Organizátoři projektu Střecha nad hlavou:

Občanské sdružení Vatra CZ
Cílem činnosti občanského sdružení Vatra CZ je zmírňovat negativní důsledky způsobené životem v
sociálně vyloučených skupinách obyvatel, podílet se na zlepšení vztahů mezi majoritní společností a
populací tvořenou jinými národnostními menšinami. Kromě terénní sociální práce a komunitního
programu pro děti a mládež se zaměřuje na projekty zaměstnanosti a bydlení lidí ze sociálně
vyloučeného prostředí.
Kontakt:
vatra.cz@email.cz
Michal Kročil, tel.: 777 650 727, m.krocil@email.cz
Josef Baláž, tel.: 605 983 435, jozef.balaz@centrum.cz

Občanské sdružení Za lidská práva romských občanů
Cílem činnosti sdružení je hájit zájmy obyvatel romské menšiny žijící na území okresu Jeseník a usilovat o jejich integraci do občanské společnosti. Činnost sdružení je zaměřena na romské děti a mládež, na pomoc dospělým Romům (v oblasti sociální, bytové, pracovní, právní aj.) a na zlepšování komunikace se státními i samosprávnými orgány. Sdružení se snaží integrovat činnost všech profesionálů i dobrovolníků a je největší a nejsilnější romskou organizací v regionu.
Kontakt:
O.S.Z.L.P.R.O@seznam.cz
Dušan Badi, tel.: 604 340 698, dusanbadi@seznam.cz
Mojmír Farbar, tel.: 606 127 908, mojmirf@seznam.cz


Partneři projektu:
Občanské sdružení Vítkov, www.vitkov.net
Cílem činnosti sdružení je aktivně přispívat k oživování vrchu Vítkova prostřednictvím vhodných aktivit s důrazem na témata moderní české státnosti a totalitních režimů.
Kontakt:
Vít Rejšek, tel.: 603 167 741, vitkov@vitkov.net
Jan Schroth, tel. 603 518 855, janschroth@yahoo.com

CEADR, www.ceadr.org
Experimentální centrum.
Kontakt:
ceadr@ceadr.org,

Nový Prostor, www.1street.cz
Časopis vycházející od prosince 1999. Nový Prostor je organizace, která pomáhá lidem bez přístřeší v krizové situaci. Pomocí prodeje stejnojmenného týdeníku nabízí lidem v tísni možnost získat základní životní prostředky.
Kontakt:
patron@novyprostor.com

Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích, Lípa slovanská
Spolek usiluje o záchranu a oživení bývalé řemeslnické kolonie na okraji Prahy, pořádá nekomerční kulturní a společenské akce. Spolek pečuje o dvě historická stavení a připravuje projekty na výstavbu veřejného parku s amfiteátrem a prostorem pro výstavy pod širým nebem. V jednom ze svých programů Medáci hledají způsoby, jak podpořit lidi v obtížných životních a sociálních situacích, některým z nich poskytují krátkodobý azyl nebo i dlouhodobé bydlení. Jsme předsvědčeni, že kultura, vztah k historii a
sociální problematika spolu neoddělitelně souvisejí.
Kontakt:
martin.skalsky@ecn.cz

Občanské sružení Zdravý Rožnov, http://zdravyroznov.hyperlink.cz
Je dobrovolným sdružením občanů, které spojuje zájem o záležitosti města. Vzniklo v roce 1999. Snaží se uvést do života myšlenky asociace Zdravá města, což představuje zejména: zapojování veřejnosti do účasti na veřejném dění, ochrana přírody a krajiny, podpora zdravého životního stylu. Po komunálních volbách v roce 2002 se stalo pět členů ZR členy městského zastupitelstva. Dosavadní aktivity: Běh Terryho Foxe, Den pro zdraví, Slavnost Slunovratu, Sokolská akademie pro zdravý Rožnov, naučné stezky, výstavy s přírodní tématikou, patronát nad bukem - stromem milenia atd.
Kontakt:
z.roznov@email.cz

Projekt podpořili:

Divoké husy, www.divokehusy.cz
Nadace Divoké husy působí v České republice od roku 1997 a navazuje na úsilí své partnerské holandské organizace Wilde Ganzen. Jako své poslání si Nadace vytyčila podporu odvážným lidem se smělými projekty v sociální a zdravotní oblasti. Jde nám o to, aby se v naší zemi prosadili schopní a nápadití lidé, jež se pouštějí často i do nepopulárních činností, kterými někdy sociální věci jsou. Zároveň nám jde o to, aby se atmosféra v naší zemi měnila tak, že tyto činnosti budou ceněny a stanou se pilířem moderní občanské společnosti. Proto podporujeme i tuto akci. Nadace Divoké husy zdvojnásobuje výtěžky benefičních akcí jako výraz podpory takovým aktivitám. Kdo se do takové akce pustí, je totiž odvážný. A právě takovým lidem fandíme.
Kontakt:
nadace@divokehusy.cz

Nadace Charty 77

Mediální podpora:

Romani vodi,
Romano hangos

Probíhají jednání s několika společnostmi o formě sponzoringu a o spolupráci s těmito médii:

ČT 1, ČRO Radiožurnál, ČRO Regina, MF Dnes, Květy, Večerník Praha, Nový Prostor, Reflex, Metro aj.

  Pozvánka na workshop (29 kB)
  Přihláška na workshop (33 kB)
  Projekt Střecha nad hlavou (77 kB)

Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Workshop - projekty sociálního bydlení (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu