Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Finance, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Informace o projektu na Slovensku

Vyhledávání:


Informace o projektu na Slovensku

7.9.2003
Miroslav Zima

Zlepšenie podmienok vstupu mladých Rómov na trhu práce

Na 16 okresných úradoch práce sa momentálne realizuje vzdelávací program, zameraný na zlepšenie podmienok mladých Rómov na trhu práce.

Okrem Banskobystrického a Prešovského je doňho zapojený aj Košický kraj.

V rámci tohto kraja sa projekt sústreďuje na šesť okresov a to: Košice - okolie, Trebišov, Michalovce , Sobrance, Rožňava a Spišská Nová Ves.

Jeho absolventmi sú mladí Rómovia vo veku od 18 do 26 rokov so základným alebo učňovským vzdelaním. Finančné pokrytie zabezpečuje Phare, talianska spoločnosť Agmin Italy spolu s Národným úradom práce.

V košickom kraji sa už vyškolilo 12 asistentov služieb zamestnanosti pre prácu s rómskou komunitou, ktorí pracujú na okresných úradoch práce. Je to pilotný projekt, ktorý sa skladá z troch fáz.

Celkovo evidujeme asi 250 nezamestnaných zapojených do tohto kurzu. Sú rozdelení do štyroch skupín, ktoré absolvujú tréningy v troch jednotýždňových turnusoch. Účastníci kurzu prejdú výberom, vytvoria sa tzv. pracovné inkubátory, v ktorých získajú trojmesačnú prax v danej profesii. Ide zväčša o povolania manuálne, na ktoré majú predpoklady a danosti. Po ukončení kurzu jeho absolventi obdržia certifikát na odbor, v ktorom boli školení.

V septembri sa začne 14 dňový kurz vzdelávania rómskej mládeže vo veku od 15 do 18 rokov zameraný na možnosti uplatnenia sa na trhu práce.

Hlavným cieľom projektu je, aby mladí Rómovia, z ktorých väčšina je bez akýchkoľvek pracovných návykov, získali vedomosti a zručnosti zamerané na možnosti zamestnať sa.

Po jeho skončení by mali vedieť komunikovať s potencionálnym zamestnávateľom, mali by sa jednoducho vedieť predať na trhu práce.


Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Informace o projektu na Slovensku (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu