Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Finance, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Dvoustupňový vzdělávací program Drom pro TSP 2004

Vyhledávání:


Dvoustupňový vzdělávací program Drom pro TSP 2004

4.2.2004
Laďka Češková


  Pozvánka na vzdělávací program TSP 2004
  Popis vzdělávacího programu TSP 2004
  Přihláška na vzdělávací program TSP 2004, informace pro frekventanty

Drom o.p.s.
Štítného 11, 130 00 Praha 3
Tel: +420 222 782 602, Mobil: +420 777 626 310, Fax: +420 545 574 346
www.tspweb.cz, www.drom.cz

V Praze, dne 3. února 2004

Vážení přátelé,

obecně prospěšná společnost Drom zahajuje letošní dvoustupňový vzdělávací program pro terénní sociální pracovníky. Je určen všem, kdo pracují na pozici terénního sociálního pracovníka (dále jen TSP) v hlavním nebo vedlejším pracovním poměru a dosud se nezúčastnili podobného školení.

O vzdělávacím programu

Program připravuje stejný organizační tým již čtvrtým rokem a dosud jej absolvovalo 135 TSP. Vzdělávací program je členěn na dvě neoddělitelné části: první a druhý cyklus. První je zaměřen především na osvojení teoretického minima potřebného k vykonávání práce TSP, druhý na získání praktických dovedností z několika oborů. Výukové schéma obou cyklů uvádíme dále.

Dvoustupňový vzdělávací program Drom je akreditován u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem 13122/2003-25/32.

Výběr účastníků prvního cyklu

Programu se může zúčastnit maximálně 35 TSP. Přednostně budou přijímáni ti, kdo pracují jako TSP na plný úvazek. Důležitou roli bude hrát zájem zaměstnavatelů a jejich podpora TSP v dalším vzdělávání, případně počet zájemců z jedné organizace. Dosavadní vzdělání TSP, délka praxe, věk, národnost ani pohlaví nehrají při výběru účastníků žádnou roli. Absolventi obdrží osvědčení o absolvování.

Výběr účastníků druhého cyklu

Olomoucký kraj ve spolupráci se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu pořádá první cyklus totožného školení v období únor - březen 2004. První cyklus tedy absolvuje 30 TSP z Olomouckého kraje a 35 TSP ze zbylých krajů (kromě Moravskoslezského - viz poznámka 1). Na závěr prvního cyklu projdou všichni účastníci písemnými a ústními postupovými zkouškami a 35 nejúspěšnějších frekventantů bude pokračovat ve druhém cyklu.

Certifikát

Všichni účastníci druhého cyklu vzdělávacího programu, kteří absolvují potřebný počet hodin (viz dále), se budou moci zúčastnit závěrečných zkoušek před odbornou komisí. Součástí zkoušek je písemný test a ústní pohovor, na něž budou účastníci systematicky připravováni v průběhu kursu. Každý, kdo úspěšně složí závěrečné zkoušky, obdrží certifikát a vysvědčení jako doklad o absolvování.

Termíny

První cyklus programu

8.3. - 12.3.2004
29.3. - 2.4.2004

9.4.2004 zkoušky za první cyklus (postupové)

Druhý cyklus programu

19.4. - 22.4.2004
10.5. - 13.5.2004
31.5. - 3.6.2004
21.6. - 24.6.2004
6.9. - 9.9.2004
4.10. - 7.10.2004
1.11. - 4.11.2004
22.11. - 25.11.2004

8.12.2004 závěrečné zkoušky

Každý účastník musí povinně absolvovat celý první cyklus a nejméně šest setkání v druhém cyklu. V případě nedodržení této podmínky nebude účastníkovi umožněno pokračovat ve vzdělávacím programu, ani se účastnit závěrečných zkoušek.

Finanční podmínky

Celý tento program je hrazen z prostředků vlády ČR a dalších donátorů; pro účastníky je tedy úplně zdarma. Organizátor zajišťuje ubytování, stravování (3× denně), pronájem učebních prostor, výuku, studijní materiály, setkání s hosty, závěrečné zkoušky. Doprava je všem frekventantům hrazena v plné výši.

Přihlášení

V případě zájmu o účast ve vzdělávacím programu vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zašlete neprodleně na uvedenou adresu. Do 1. března Vás budeme telefonicky informovat, zda jste do vzdělávacího programu přijati.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem nebo na mobil 777 626 310, rádi Vám podáme doplňující informace.

Za organizační tým

Laďka Češková
ředitelka vzdělávacích programů

poznámka 1:

Zájemci o první cyklus vzdělávacího programu Drom, kteří působí v Moravskoslezském kraji, nechť laskavě kontaktují paní Lýdii Poláčkovou (tel.: 596 284 956, e-mail: LydiaP@seznam.cz).  Pozvánka na vzdělávací program TSP 2004
  Popis vzdělávacího programu TSP 2004
  Přihláška na vzdělávací program TSP 2004, informace pro frekventanty

Hlavní stránka » Dokumenty » Jiné dokumenty » Dvoustupňový vzdělávací program Drom pro TSP 2004 (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu