Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Finance, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Odkazy

Vyhledávání:


Odkazy

Asociace občanských poraden

http://www.obcanske-poradny.cz/

Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích.
html Svobodný přístup k informacím (výklad zákona č. 106/1999)
html Najděte si nejbližší poradnu
 

Člověk v tísni - společnost při České televizi

http://www.clovekvtisni.cz

Humanitární pomoc v krizových oblastech, Terénní program, projekt Varianty, Festival Jeden svět ...
html Terénní program Člověka v tísni
html Česká ghetta ve zpravodajství Infoservisu
 

časopis Amaro gendalos

http://www.dzeno.cz/?r_id=30

Romský měsíčník vydávaný sdružením Dženo
 

časopis Romano voďi

http://www.romea.cz/index.php?id=aktual

Romský měsíčník vydávaný sdružením Romea
 

časopis Veřejná správa

http://www.mvcr.cz/casopisy/s/index.html

Aktuální informace pro zaměstnance institucí veřejné správy, ale nejen pro ně. Praktické rady, odborné články, inzerce, zajímavosti...
 

Česká asociace streetwork

http://streetwork.ecn.cz/

Cílem asociace je zejména předávat si zkušenosti a rozvíjet streetwork v souladu s mezinárodními trendy. V oblasti vzdělávání ČAS garantuje obsah specifických školicích akcí zaměřených na problematiku streetwork.
 

Česká obchodní inspekce

http://www.coi.cz

Kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost ...
html kontakty na regionální inspektoráty ČOI
 

Econnect - server pro nevládní sektor

http://soc.ecn.cz

Přečtěte si, co se ve vašem regionu děje, dejte o sobě vědět! Informační servis pro nevládní neziskové organizace, kalendář akcí, katalog odkazů ...
html Aktuální informace o vypisovaných grantech
html Školení v získávání finančních prostředků
 

Evropská brána

http://www.ngo-eu.cz

Webové stránky pro neziskové organizace, kde se soustředí informace o Evropské unii, jejích finančních nástrojích, a současném dění.
html Finanční možnosti EU
 

Informační centrum neziskových organizací, o.p.s.

http://www.neziskovky.cz

Vše pro neziskové organizace...
html Grantový kalendář
html Burza práce
 

Kampaň proti rasismu 2002 - Rozmanitost do knihoven

http://www.lidectete.cz/home.php?co=0&sub=0

Součástí kampaně proti rasismu byl také projekt "Rozmanitost do knihoven", na jehož realizaci se podílela dvě sdružení
html Mládež pro interkulturní porozumění
html Multikulturní centrum Praha
html Katalog odkazů na stránkách MKC
 

Kancelář veřejného ochránce práv (ombudsman)

http://www.ochrance.cz/

Jak a s čím se můžete na ombusmana obrátit, zprávy a dokumenty, poskytování informací ...
html Elektronická podatelna
 

Klub Hurá kamarád v Pardubicích

http://www.khk.cz/

Dům na půli cesty, Dočasné ubytování a sociální trénink pro mladé lidi opouštějící v 18 letech dětské domovy, Nabídka pomoci mladým lidem obtížně umístitelným na trhu práce při jejich pracovní a společenské integraci, Krizové a protidrogové centrum...
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

http://www.mpsv.cz

Aktuální informace MPSV, programové dokumenty, metodické pokyny, reforma sociálních služeb...
html MPSV - sociální problematika
html Dotace nestátním neziskovým subjektům
 

Ministerstvo vnitra ČR

http://www.mvcr.cz/

Policie, veřejná správa, sbírka zákonů, volby, dopravní informace ...
html Reforma veřejné správy - konec okresních úřadů, přehled obcí s rozšířenou působností
html Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí
 

Open society fund Praha

http://osf.cz/

Nadace OSF Praha se soustředí na oblasti, které jsou z pohledu Evropské unie stále definovány jako velmi problematické - korupce, rovné příležitosti, a problematika lidských práv obecně ...
html Akce a upozornění
html Grantový program na podporu romské menšiny pro rok 2003
 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

http://www.poradna-prava.cz

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva zaměřuje svoji činnost na právní poradenský servis. Dlouhodobě se věnuje problematice státního občanství, pobytu cizinců, diskriminace a rovných příležitostí.
html Máme brát diskriminaci vážně? (výroční zpráva 2001)
html "Antidiskriminační" směrnice EU (43/2000)
 

Profesní komora sociálních pracovníků

http://www.osf.cz/socialniprace/

Podporuje rozvoj sociální práce a jejích metod, rozvíjet počínající snahy o důstojnou formu spolupráce sociálního pracovníka s klientem, a zvyšovat společenskou prestiž tohoto oboru.
html Seznam vyšších odborných škol a středních škol (školní rok 2003/2004)
html Aktuality a informace
 

Projekt Varianty

http://varianty.rebex.cz/default.asp?mn=&pa=home

Informační servis v oblasti interkulturního vzdělávání a mezietnického soužití učitelům, aktivistům působícím na poli menšinové problematiky i laické veřejnosti.
 

Rada vlády pro záležitosti romské komunity

http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rzrk.htm

Rada vlády České republiky pro záležitosti romské komunity je stálým poradním orgánem vlády pro otázky romské komunity. Jejím cílem je napomáhat integraci romské komunity do společnosti.
html Aktuální záznamy z jednání Rady
html Zajímavé dokumenty Rady
 

Rádio ROTA

http://www.dzeno.cz/?r_id=32

První romské internetové rádio v Evropě - rádio ROTA. Romská hitparáda, aktuality, verše, astrologie ...
html K poslechu si zde zdarma stáhněte si RealPlayer (7,98 MB)
html RealOne player Basic - rozcestník stahovacích serverů
html or RealOne player Basic
 

Romano Dzaniben: Sborník - časopis romistických studií

http://www.dzaniben.cz

Již téměř deset přináší odborné informace o romské kultuře, historii, jazyku, a bohatství romské umělecké tvorby, hlavně literární a výtvarné.
 

Romano Hangos

http://www.romanohangos.cekit.cz

Romský politicko-společenský týdenník vydávaný Společenstvím Romů na Moravě.
 

Romové v České republice

http://www.romove.cz/

Stránky o romské současnosti i historii. Aktuální texty rozhlasového pořadu "O Roma vakeren".
 

Rozmanitost do knihoven (Kampaň proti rasismu 2002)

http://www.lidectete.cz/home.php?co=0&sub=0

Součástí kampaně proti rasismu byl také projekt "Rozmanitost do knihoven", na jehož realizaci se podílela sdružení Mládež pro interkulturní porozumění a Multikulturní centrum Praha.
html Katalog odkazů na stránkách MKC
 

Sbírka zákonů na stránkách Ministerstva vnitra

http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Aktuálně jsou zveřejňovány všechny nově vydávané částky Sbírky. Průběžně jsou zpracovávány a zveřejňovány všechny částky Sbírky vydané v předchozích letech.
html Vyhledávání ve sbírce zákonů - fulltextové
html Vyhledávání ve sbírce zákonů - (podle čísla předpisu, od roku 1998)
 

Sdružení Dženo

http://www.dzeno.cz/

Sdružení občasnů romské národnosti, kteří chtějí pomáhat svému národu. Aktuální informace týkající se Romů, časopis Amaro gendalos, Romové a volby, diskusní fórum...
html časopis Amaro gendalos - Naše zrcadlo
 

Sdružení Romea

http://www.romea.cz/

Sdružuje zejména mladé občany romské a české národnosti, kteří chtějí pomáhat romskému a českému národu ke zlepšení jejich vzájemného soužití.
html časopis Romano voďi - Romská duše
 

Socioklub

http://www.socioklub.cz/

Sdružení pro podporu teorie a praxe sociální politiky. Odborníci, působící v oblasti sociální politiky, kteří svoji práci nepovažují jen za zaměstnání, mají zájem na rozvoji teorie i praxe sociální politiky a jsou ochotni se pro rozvoj oboru angažovat.
html Publikace Socioklubu ("Obce, města, regiony a sociální služby", "Romové ve městě" ... )
 

Společenství Romů na Moravě

http://www.sweb.cz/srnm/

Základní organizace pracují, vedle ústřední brněnské organizace, v dalších šesti moravských městech: Olomouc, Šternberk, Ostrava, Frýdek-Místek, Bruntál, Nový Jičín, kde se stávají partnery pro spolupráci se státními, samosprávnými a nevládními institucemi.
html Regionální centra SRNM
html týdenník Romano hangos
 

Úřad vlády České republiky

http://www.vlada.cz/1250/aktuality.htm

Členové vlády, poradní orgány, tiskové informace, program jednání vlády, usnesení a nařízení.
html Rada vlády pro záležitosti romské komunity
html Vyhledávání v dokumentech z jednání vlády (usenesení, záznam jednání...)
 

Úřady práce

http://www.uradprace.cz/

Odkazy na stránky úřadů práce v celé ČR...
html Program SPECIÁL - podpora osob obtížně umístitelných na trhu práce
 

Hlavní stránka » Odkazy (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu