Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Programové dokumenty, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Teorie » Lichva a úžernictví - právní aspekty

Vyhledávání:


Lichva a úžernictví - právní aspekty

1.1.2003
Karel A. Novák


  Původní text na stránce terénních programů Člověka v tísni

Pojem úžernictví označuje zvláštní případ lichvy, kdy lichva je úmyslným majetkovým trestným činem (§ 253, Trestní zákon č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších úprav), kdy je zneužita tíseň, rozrušení, nezkušenost nebo rozumová slabost oběti a je jí pachatelem nabídnuta a splněna služba, jejíž hodnota je v hrubém nepoměru k hodnotě závazku oběti . Úžernictvím je takové jednání, kdy trestný čin lichvy je doprovázen násilným uplatňováním pohledávky, které může nabývat podoby trestné činnosti (nejčastěji § 235 vydírání, § 237 útisk, § 238 porušování domovní svobody, někdy nabývá i podoby loupeže dle § 234 a účasti na zločinném spolčení § 163 a-c).

Druhým významným rysem úžernictví je dopad jeho působení, dochází zde k dlouhodobé a prohlubující se závislosti celých skupin obětí na službách poskytovaných úžerníky. Výsledkem je zvyšování chudoby obětí a faktická nemožnost rozhodovat o svém osudu. Celý systém je založen na praktické nemožnosti dluh splatit a oběti se stávají stálým zdrojem příjmu pachatelů.

Třetí významnou charakteristikou je spojení úžernictví s poměrně vysokým společenským statusem. Klasický lichvář páchá trestnou činnost ve skrytu s vědomím možného postihu. Úžerník je osobou, o jejíž trestné činnosti všichni vědí a naopak ekonomická síla zakládá současně symbolickou i politickou moc úžerníka. Někdy je úžernictví spojeno i s formální politickou mocí.


Shrnutí:
Úžernictví je (1) komplex trestných činů násilného charakteru navázaný na provozování lichvy, je (2) charakterizováno dlouhodobým působením na nejchudší vrstvy obyvatel a praktickou nemožností se z něho vyvázat a (3) jeho pachatelé jsou obecně známí a současně mohou být nositeli poměrně vysokého sociálního statusu v dotčených komunitách

  Původní text na stránce terénních programů Člověka v tísni

Hlavní stránka » Více o TSP » Teorie » Lichva a úžernictví - právní aspekty (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu