Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Programové dokumenty, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Články » Ústí mění image, primátor má asistenta pro menšiny

Vyhledávání:


Ústí mění image, primátor má asistenta pro menšiny

24.3.2003
Martin Krsek


  Původní text na stránce infoservisu

Ústí mění image, primátor má asistenta pro menšiny

Po kauze Matiční ulice má Ústí nad Labem mediální obraz města rasistů. A nejen kvůli Matiční. Nové vedení radnice se ale rozhodlo image krajské metropole vylepšit. Zřídilo funkci asistenta primátora pro otázky etnických menšin. Od začátku března ji vykonává třicetiletý Rom Jan Husák, bývalý terénní pracovník společnosti Člověk v tísni. "Nepovažuji Ústí za město rasistů, i když na jeho pověsti je v oblasti menšin určitě co zlepšovat. Jedním z mých hlavních úkolů je pomoci radnici v komunikaci s Romy," poznamenává k novému postu. Jako pracovník Člověka v tísni působil rok v jedné z problémových ústeckých čtvrtí - v Nových Předlicích. Tamní Romové se na něho obraceli se soukromými starostmi, když potřebovali podat žádost o byt, vyřídit sociální dávky, komunikovat se soudem. Dokázal jim zpřístupnit spletitý systém úřadů. Teď má na starosti celé město.

Zkusím měnit věci zevnitř

Při sčítání lidu se v Ústí přihlásilo k romské národnosti 354 obyvatel, neoficiální odhady udávají zhruba 10 000 Romů. "Dříve jsem se snažil měnit věci zvenku, teď se budu pokoušet i o změny zevnitř," popisuje své nadcházející možnosti Jan Husák. Předpokládá, že se mu ve spolupráci s primátorem podaří zlepšovat přístup městské správy k etnickým minoritám, například vyšší informovaností úředníků o specifické kultuře menšin. Doufá, že bude mít příležitost vyjadřovat se k nově navrhovaným obecně závazným vyhláškám, které se minorit dotýkají. Při určování problémů má šanci spojovat informace od státních a městských úřadů a neziskových organizací se zkušenostmi z vlastní terénní práce.

Příklady kvalitních řešení chce Jan Husák získávat z jiných českých měst a také ze zahraničí. "Velkým problémem je bydlení. Přál bych si, aby město zastavilo prodej bytových domů, ve kterých žijí sociálně slabí nájemníci," uvádí první z konkrétních představ. Vychází přitom ze své zkušenosti s tzv. "cikánskou činží". Město prodalo své zanedbané domy úzkému okruhu movitějších Romů, kteří nasadili neúměrně vysoké nájemné a nájemníky doslova ožebračují. Nepřímo nese za problém spoluvinu i město a Jan Husák se snažil přimět úředníky k řešení situace už jako terénní pracovník. "Někteří úředníci mě vnímali jako protivníka, ale tak to nemělo být."

Dnes je městským úředníkem i on. Aby ho úřad nepohltil, tráví dva z pracovních dnů v terénu. Dál chce pomáhat lidem s každodenními problémy, jako to dělal v Nových Předlicích. Jeho úkolem ale bude zároveň poskytovat podporu úřadům v problematických jednáních s příslušníky romské komunity. "Nemohu ze svého úřadu nikomu nic přikázat. Budu jen zjišťovat, jaké kroky obě strany k nápravě podnikly a co očekávají ode mne. Pak můžu podat nějaké návrhy řešení," konkretizuje svou roli asistent primátora.

Ústecká romská komunita si podle Jana Husáka musí zamést také před vlastním prahem a přiznat si, že za problémy Romů stojí i Romové. Příkladem může být uváděná cikánská činže nebo lichva. V Ústí žijí tři skupiny Romů, dělené podle původu na Romy z okolí Košic, Michalovec a Prešova. Každá má svá specifika. Jan pochází z posledně jmenované, která je nejméně asimilovaná a tudíž označovaná za nejproblematičtější. "Nebudu upřednostňovat žádnou skupinu. Ve své kanceláři rozhodně odbourám i tradiční romské dělení komunity na degeše (nejchudší) a ty druhé," poznamenává.

Funkce asistenta primátora zavazuje Jana Husáka k péči o všechny etnické menšiny, to znamená také o Slováky, Poláky, Němce, Vietnamce a dalších devět etnik, která na Ústecku žijí. Asistent přiznává, že zatím veškerou energii soustředí na romské etnikum. "Jsou nejčastěji uváděnou problematickou menšinou. Nezjistil jsem, že by jiné z těch minorit v Ústí potřebovaly akutní pomoc. Neznamená to ale, že se jimi nebudu zabývat."

Martin Krsek

  Původní text na stránce infoservisu

Hlavní stránka » Více o TSP » Články » Ústí mění image, primátor má asistenta pro menšiny (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu