Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Programové dokumenty, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Články » Terénní sociální pracovníci a policisté

Vyhledávání:


Terénní sociální pracovníci a policisté

27.11.2003
Eva Malířová


  Romano Hangos

Odebrat dítě matce, vystěhovat rodinu z bytu a také přesvědčit svědka lichvy, aby svědčil u soudu, takové úkoly dostali terénní sociální pracovníci v hotelu Tálský mlýn ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 18 – 21. listopadu. Naštěstí nešlo o skutečné splnění těchto zadání, ačkoli zde byli přítomni městští strážníci a policista.

Cílem modelových situací, které hrály skupinky terénních sociálních pracovníků (TSP), účastníků posledního semináře „Spolupráce s policií“ vzdělávacího kurzu pro terénní sociální pracovníky, bylo vcítit se do rolí policisty, „teréňáka“, sociální pracovnice či klienta. V následující diskusi si pak frekventanti ujasňovali své představy o ideální spolupráci se státními zaměstnanci. „Když jsem začínala, zavolali mi, že mám přijít na jedno místo. Tam k mému překvapení stál policejní vůz a sociální pracovnice, museli jsme jít odebrat jedné rodině dítě. Bylo to hrozné, cítila jsem se zneužitá, protože mi nikdo neřekl předem, co je naším úkolem, a já jsem nepřipravená zůstala sama s křičícími rodiči po odjezdu policistů sama,“ vzpomíná na nepříjemný zážitek ze své praxe frekventantka Dagmar Suchánková. Dostalo se jí tak trpkého ponaučení a ostatním příklad toho, proč je třeba, aby TSP a muži zákona znali navzájem své role a chápali je. Důležitá je informovanost a komunikace. Komunikace je hlavní náplní práce terénního sociálního pracovníka, kterým se může stát kterýkoli člověk se sociálním vnímáním, jenž je schopen samostatné práce, improvizace a vzdělávání se, a který je dostatečně psychicky odolný, aby unesl často nepříjemnou pozici mezi dvěma mlýnskými kameny. „Myslím, že by bylo ideální, kdyby se policista v doprovodu teréňáka občas po lokalitě prošel,“ zní jeden návrh, který je však vzápětí odmítnut. Městští policisté by se měli lokalitách sociálně i geograficky odloučených od života obce pohybovat častěji, ne však po boku terénního pracovníka. Ten musí totiž mít důvěru svých klientů, jejichž počínání se někdy pohybuje na hranici zákona, a tu by nezískal, pokud by si jej klienti spojovali automaticky s policistou. Sporným otázkám, jako např. kdy zachovat mlčenlivost a ve kterých případech věc ohlásit, se frekventanti věnovali už v diskusích předešlého večera.

Těžkou profesi terénního pracovníka se zatím bohužel nepodařilo dostat do širšího povědomí. Důležitý krok však již učiněn byl. Dvoustupňový vzdělávací kurz pro terénní sociální pracovníky získal loni akreditaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, a tím dosáhl i jisté standardizace. Několik z letošních frekventantů už toto školení absolvovalo v jednom z minulých dvou ročníků a všichni se shodují, že letošní akreditovaný je ještě propracovanjěší a náročnější než minulé ročníky kurzu. Brněnský DROM letos vydal i skripta k jednotlivým předmětům programu, která už letošní frekventanti využili, protože součástí posledního semináře byla den po setkání s policisty písemná část závěrečné zkoušky. Její druhou část budou mít účastníci příležitost splnit 3. prosince na magistrátu v Praze, kde budou komisionálně vyzkoušeni ústně.

Zástupce ředitele Městské policie Pardubice Pavel Čejka, který přijel jako náhradník za svého kolegu, se podivil, když zjistil, že terénní sociální pracovníci existují v České republice už sedmým rokem. A není sám, kdo se diví. Zaměstnavateli terénních sociálních pracovníků jsou hlavně instituce státní zprávy a neziskové organizace. „Pokud by nějaká instituce, např. městská policie, ráda spolupracovala s terénním sociálním pracovníkem, je nejjednodušší obrátit se na obec, zda nějakého nezaměstnává nebo neví o neziskové organizaci, která se terénní sociální práci věnuje. Další možností je kontaktovat společnost Člověk v tísni, která se terénními pracemi zabývá, nebo Radu vlády pro záležitosti romské komunity a jejich webové stránky,“ radí Laďka Češková, ředitelka a duše vzdělávacího programu.


  Romano Hangos

Hlavní stránka » Více o TSP » Články » Terénní sociální pracovníci a policisté (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu