Logo TSP Terénní sociální práce www.tspweb.cz
Hlavní stránka - Úvod, Aktuality Více o TSP - Kauzy, Teorie, Články, ... Dokumenty - Zákony, Vyhlášky, Finance, ... Odkazy Kontakty Vstup pro registrované
Hlavní stránka » Více o TSP » Teorie

Třídit podle: Názvu
Autora
Data

Vyhledávání:


Více o TSP

Ethnická segregace v bydlení

6.2.2003 | Andrea Baršová | Kategorie: Teorie

Autorka nabízí velmi komplexní pohled na fenomén segregace, přináší zajímavé úhly pohledu a boří některé mýty. Tuto práci a její zveřejnění finančně zajistil Open Society Institute - Budapest (OSI) v rámci programu Local Government and Public Service Reform Initiative.
Více »
  Ethnická segregace v bydlení - dokument ke stažení (154 kB)
 

Sociální vyloučení

1.1.2003 | Štěpán Moravec | Kategorie: Teorie

Autor pracuje v o.p.s. Člověk v tísni jako koordinátor terénních sociálních pracovníků. V textu se zaměřuje na sociálně vyloučené lokality ve světovém kontextu a na konkrétní východiska pro terénní sociální práci v českých podmínkách. Bere v potaz jak pohled ''zevnitř“, tak obvyklé představy o využívání sociálního systému a častý problém institucionální diskriminace. Text je součástí brožury "Úvod do terénní sociální práce". Více »
  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)
 

Spolupráce terénního sociálního pracovníka s institucemi

1.1.2003 | PhDr. Michal Kročil | Kategorie: Teorie

Autor pracuje jako terénní sociální pracovník pro společnost Člověk v tísni. V textu hovoří o praktické stránce terénní sociální práce, konkrétně o předpokladech úspěšné komunikace mezi klienty a institucemi. Zdůrazňuje nenahraditelnost funkce terénního sociálního pracovníka a její výhody pro obě zainteresované strany. Více »
  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)
 

Sídelní etnická segregace, její rizika a důsledky pro obce

1.1.2003 | Ing. Petr Víšek | Kategorie: Teorie

Autor pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí; je také řetditelem Sociklubu. V textu se zabývá problémem vytěsňování sociálně slabé části romské minority z bytů, vytvářením romských enkláv a ghett včetně důsledků tohoto procesu z právního a urbanistického hlediska. Možnost, jak tento proces zvrátit vidí ve vhodné sociální pomoci včetně soustavné terénní sociální práce. Více »
  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)
  Grafické znázornění dlouhodobého procesu vývoje bydlení sociálně zranitelných skupin obyvatel (28kB)
 

Lichva a úžernictví - právní aspekty

1.1.2003 | Karel A. Novák | Kategorie: Teorie

Úžernictví je (1) komplex trestných činů násilného charakteru navázaný na provozování lichvy, je (2) charakterizováno dlouhodobým působením na nejchudší vrstvy obyvatel a praktickou nemožností se z něho vyvázat a (3) jeho pachatelé jsou obecně známí a současně mohou být nositeli poměrně vysokého sociálního statusu v dotčených komunitách Více »
  Původní text na stránce terénních programů Člověka v tísni
 

Úžera v českých ghettech

1.1.2003 | Jan Černý | Kategorie: Teorie

Ačkoli ze slovníku většinové populace slova jako lichvář či úžerník již takřka vymizela, pro mnohé lidi z ghett představují každodenní a velmi krutou realitu. Úžera je půjčkou na vysoký úrok, mnohdy stoprocentní a vyšší. Při neplacení je částka vymáhána násilím. Oběti jsou zastrašovány a v případě nezaplacení je na dlužnou částku opět uvalen stoprocentní úrok. Dochází k dlouhodobé a prohlubující se závislosti celých skupin obětí na "službách" poskytovaných úžerníky. Oběti chudnou a nerozhodují o svém osudu. Více »
  Původní text na stránce terénních programů Člověka v tísni
 

Chudoba - globální problém

1.1.2003 | Karel A. Novák | Kategorie: Teorie

Autor pracuje v ETP Slovensko jako komunitní aktivista; zároveň je konzultantem Úřadu vlády SR při zavádění programu terénní sociální práce. V textu představuje Lewisovu teorii ''kultury chudoby“, která umožňuje pochopení kořenů sociálního vyloučení jako východisko pro systematickou sociální práci.Ing. Petr Víšek se zabývá problémem vytěsňování sociálně slabé části romské minority z bytů, vytvářením romských enkláv a ghett včetně důsledků tohoto procesu z právního a urbanistického hlediska. Možnost, jak tento proces zvrátit vidí ve vhodné sociální pomoci včetně soustavné terénní sociální práce. Více »
  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)
 

Organizace a financování terénní sociální práce

1.1.2003 | David Beňák, DiS. | Kategorie: Teorie

Autor pracuje na Úřadu vlády ČR, kde koordinuje program podpory TSP Rady vlády pro záležitosti romské komunity. V textu se zabývá především finančním zabezpečením celého programu. Stručně popisuje modely terénní sociální práce a jejich praktické využití pro obce a města a uvádí přehled finančních prostředků, kterými je program podporován. Více »
  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)
 

Vzdělávání terénních sociálních pracovníků

1.1.2003 | Mgr. Laďka Češková | Kategorie: Teorie

Autorka je ředitelkou vzdělávacího programu pro TSP, který realizuje DROM, romské středisko. Vychází z předpokladu, že pro kompetentní vykonávání terénní sociální práce není nezbytně nutné odborné střední či vyšší vzdělání, jako spíše schopnost zorientovat se v pravidlech komunikace v prostředí ohroženém sociální vyloučeností. Shrnuje kritéria pro výběr terénních sociálních pracovníků, stejně jako možnosti jejich dalšího vzdělávání formou přednášek a seminářů. Více »
  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)
 

Terénní sociální práce z pohledu magistrátu

1.1.2003 | Bc. Ivana Panagopulu Nesétová | Kategorie: Teorie

Autorka je vedoucí Oddělení sociální prevence Magistrátu města Ostravy. V textu vysvětluje, čím se terénní sociální pracovník konkrétně zabývá a jak se liší od ostatních sociálních pracovníků. Popisuje jeho činnosti z pohledu vedení města a zmiňuje základní pravidla, kterými by se měl při své práci řídit. Více »
  Stáhněte si celou brožuru (formáty doc a pdf)
 

Hlavní stránka » Více o TSP » Teorie (zpět na začátek)

Copyright © 2003 Terénní sociální práce; Design © 2003 Martin Argaláš; použit publikační systém Toolkit od Econnectu